בית הספר הפתוח ע"ש בארי

בית הספר הפתוח-סיורים, טיולים ופעילויות .

ענת זהר-רכזת טיולים


האדם אינו אלא קרקע ארץ קטנה,"
האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו"-שאול טשרניחובסקי.

מתוך השיר "האדם אינו אלא" }

הלמידה מחוץ לבית הספר והטיול הם אמצעי נפלא להכרת הארץ, מורשתה, נופיה, הטבע והאדם שבה ולהעמקת הקשר הרגשי עם המדינה. על ידי טיול אנו מפעילים את כל חמשת החושים בקרב התלמידים, כי רק כך נוכל לחבר את כל מה שהם לומדים למציאות חייהם היום-יומית. עלינו להרבות לטייל ולבקר ולראות במו עינינו, לשמוע את הקולות, להריח ולטעום את מעשה ידינו ובעיקר לגעת בקיים תוך הסתכלות בעבר ובמורשת שלנו.

אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים"-דר' סוס

בהצלחה! הגיע היום.

אתה יוצא למקומות נפלאים אז שלום.

עם רגליים בנעליים, עם שכל בראש

תמצא את הדרך שלך, אל תחשוש.

אתה יכול ויודע, מוכן ומזומן……,

.

אם בכלל לא תמצא אף רחוב שתאהב

תעזוב את העיר ותצא למרחב.

אל שטח פתוח לאוויר ולרוח. שם קורים הדברים

כשיקרה הדבר אל תפחד אל תזיע,

תמשיך ותלך ותראה שתגיע

 

 

השתתפות התלמידים בטיולים, בסיורים היא חוליה חשובה בתהליך הלמידה והחינוך. בפעילויות אלה באים לידי ביטוי תחומים המשפיעים על דמותו של הילד והמתבגר שיהפוך בבוא העת להיות אזרח שייך מעורב ואחראי. הפעילויות מעודדות פתיחות וסובלנות ,הכרת החברה הישראלית על מרכיביה, על מורכבותה ועל בעיותיה.

 מטרת הסיורים מחוץ לבית הספר

אנו רוצים לפתח אצל התלמידים רצון להכרת הארץ ואהבתה, לטפח מחויבות ואחריות לארץ (לנוף, לטבע, לאדם ולחברה). באמצעות טיולים נוכל לאפשר למידה בשטח של סוגיות, תהליכים ונקודות מפנה בתולדות העם ובהוויה הישראלית.כמו כן, נרצה להקנות לתלמידים מיומנויות והרגלי צרכנות נבונה בטיול כחלק מתרבות הפנאי.

אנו שואפים לתת לתלמידים חינוך בעל ערך מוסף בתחומים הבאים:

  בתחום החינוכי-ערכי

  • חינוך לאומי – חיזוק תודעה לאומית בזיקה לתולדות העם ומורשתו בארץ ישראל.
  • חינוך חברתי – חיזוק המעורבות החברתית והכרת המאחד והמייחד את הפרט בחברה.
  • חינוך סביבתי – הכרות, פליאה, חיזוק יחס של כבוד ואחריות לסביבה הטבעית וזיקה לארץ, לנופיה, לחי ולצומח.

 בתחום האישי-חברתי

  • חיזוק סובלנות ועזרה הדדית בין התלמידים וגיבוש חברתי של הכיתה. 
  • חיזוק העצמיות תוך היענות לשונות שבין התלמידים.
  • טיפוח מנהיגות אצל התלמידים.

  בתחום החוויתי-ריגושי

  • חיזוק הקשר הרגשי החיובי בין התלמיד לנופי הארץ, אתריה ותולדותיה.
  • יצירת חוויות אישיות וחברתיות משותפות.
  • גיוון בשגרת הלימוד בבית הספר.
  • מפגש חוויתי עם יופי הנוף, הטבע והתרבות האנושי בארץ ישראל.

 הטיול השנתי כתהליך החינוכי

יתרונה של סביבת הלימוד מחוץ לביה"ס הוא בעצם יכולתה להציג בפני התלמיד את תמונת העולם הממשי, האמיתי, שבו נושאי הלימוד מתרחשים בפועל. אמנם, ניתן לבצע התנסויות רבות בחדרי הכתות, במעבדות ובאמצעים אחרים הקיימים בבית הספר. עם זאת, מספר גדול של מושגים, מיומנויות ורעיונות המצויים בתוכנית הלימודים, אינם ניתנים להמחשה בדרך של התנסות אלא בסביבה טבעית – מחוץ לכיתה. הלמידה מחוץ לביה"ס מאפשרת לצאת מתחומי הכתה, המהווים חיץ בין המציאות האמיתית הניתנת למגע ולחישה, לבין לימודי המציאות באופן עיוני.

סוגי פעילויות מחוץ לביה"ס

ניתן להבחין בשלושה סוגי פעילות הנבדלים ביניהם על פי משך הזמן שלהם: שעת סיור, טיול יום וטיול ארוך.

 שעת סיור

פעילות הנמשכת במהלך שני שיעורים רצופים. הסיורים מוקדשים לסיור בסביבה קרובה מחוץ לבית הספר ונמצאים במערכת השעות הכיתתית.

על בסיס קבוע יוצאת החטיבה הצעירה לסיורים עם המורה ענת זהר ואיריס צמחוני. כמו כן במסגרת

שיעורי בחירה יוצאים תלמידים מכלל בית הספר לסייר במרחב הקרוב.

 פעולה למען הקהילה:

פגישה עם שכנים (גנים, בתי אבות, בתי ספר אחרים), ניקוי שטח ופריצת שביל וכדומה.

טיול היום :

תוכנית הטיולים כוללת שני טיולים שנתיים לכל שכבת גיל

הפעילות נמשכת יום לימודים שלם. לטיולים אלו יוצאים הילדים מגן ועד כתה ט'.                                                                              הקו המנחה בתכנון הטיולים הוא שילוב תחומי דעת הנלמדים בבי"ס באמצעות הפעלות הלימודיות, פעילויות חווייתיות להכרת הסביבה תוך מודעות פיתוח לערכי טבע ונוף והצורך לשמור עליהם.

התוכנית ספיראלית –מתחילה ממרחב קרוב וממשיכה ומרחיבה את המעגל מבחינת מרחק, דרגת קושי, תכנים ומשך הטיול.

הטיול הארוך: 

טיול לאזור מרוחק, לכתות החטיבה. נמשך ימים אחדים. הפעילות תתמקד במרכיביו העיקריים של חבל הארץ המטוייל. בחוויית המחנאות, במסע והגיבוש הכיתתי והשכבתי.

בנוסף ישנם ימים מיוחדים לכול בי"ס בהם יוצאים התלמידים לפעילויות שונות כגון יום עפיפונים ,יום טבע ומחנה השפחות בסוף השנה בחורשת טל .

הקשר לארץ ישראל -זאב וילנאי

"אני מאמין שאין דרך טובה יותר לחוש את הקשר לארץ ישראל מאשר להלך בה לאורכה ולרוחבה לחצות את עמקיה, להעפיל על פסגת הריה . לסייר בשביליה – גם הנידחים ביותר . רק כאשר אתה מסייר ברגל ברחבי הארץ , מתבשם מנופה, ורואה במו עינייךאת שרידיה הקדומים, ויישוביה החדשים , אתה מרגיש את הקשר האמיתי לארץ ישראל ואת היותך בן הארץ הזאת.

 

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת