כל הזכויות שמורות לבית הספר הפתוח (ע"ש בארי) חיפה.

(אין להשתמש בתכנית החברתית של פסק זמן או בחלקים ממנה ללא קבלת רשות מהנהלת בית הספר) 

"פסק זמן" – תכנית חברתית - ערכית  לפתרון קונפליקטים -  בדרך ארץ

מגיש: בית הספר הפתוח – (ע"ש בארי) – חיפה

 

 

מהות:

"פסק זמן" היא תכנית חברתית שפותחה בהשתתפות מורים, ילדים והורים בבית הספר הפתוח  בחיפה .

מטרתו של "פסק זמן" לפתח , החל מהחטיבה הצעירה,  מסגרת  להתנהגות ערכית, כאשר באמצעות פסק זמן מתפתח מודל התנהגותי המאפשר לקחת אחריות לתקשורת וההתנהגות היום  יומית בבית הספר ובחברה.

התרבות וההתנהגויות שמתפתחות ב"פסק זמן" הן חלק מרכזי מהאני מאמין של בית הספר.

פסק זמן כולל בתוכו יישום של ערכים מרכזיים בתרבות הבית ספרית בפרט והאנושית בכלל: כבוד והתחשבות בזולת, פלורליזם וקבלת השונה, סובלנות ופתיחות המתבטאת בין השאר גם בתכני הלימוד, בקבלת הילד וצרכיו , בשיתוף וקיום הרוח ההומנית על ידי כל קהילת בית הספר וזאת על פי תפיסה האומרת: "האדם הוא שלם, מורכב ומסתגל, האדם הוא בעל יכולת בחירה ומחויב אליה, האדם אחראי לבחירותיו  יכול ומסתגל לשלוט בחייו". (מתוך קרל רוג'רס  "האדם המרכז").

הייחודיות של "פסק זמן" הינה בפיתוח כשרים חברתיים ומנהיגות חברתית  במטרה ליצור אצל הילדים, תוך בניית אווירה תומכת ע"י הצוות החינוכי, ,מוטיבציה והבנה שתפקידם לתרום מהכישורים שלהם לקבוצה ולמארג החברתי.

מטרות ויעדים:

"פסק זמן" מעודד פתרון קונפליקטים בדרך של קבלה, אמפתיה ומתן מעמד שווה לכולם בזמן מציאת פתרון המקובל על כל הצדדים המעורבים.

"פסק זמן" מפתח את היכולות של גילוי משמעת עצמית וכיבוד הסכמים, התחשבות בזולת, תרבות דיבור מקובלת וכבוד הדדי .

השימוש בפסק תורם ללקיחת אחריות על הרגשות והמעשים של כל מי שפועל בית הספר: צוות , תלמידים והורים, באמצעות השימוש ב'שפת האני' (דיבור בגוף ראשון). בעזרת "פסק זמן" כל אחד לומד להיות מודע לגבי התפקיד שיש לו  ביצירת מצב של סכסוך, אם במעשה  ואם בשלילה של הרגשות של האחר. 

בית הספר שלנו  מקדיש זמן ומקום לעיסוק בחינוך הערכי והחברתי על מנת ללמד ולהכשיר את התלמידים לפעול מתוך אחריות אישית כלפי הסביבה.

התכנית של "פסק זמן" פועלת בשילוב התכנית הארצית של "מפתח הלב" וערכיה.

בבית הספר מתקיים  בכל הכיתות שיעור עם תכנית ומתכונת הדומים לתכנית "מפתח הלב" והערכים המוצגים בה.

תכנית "פסק זמן" הינה תכנית ספיראלית, מותאמת לגיל בית הספר היסודי (כולל החטיבה הצעירה וכתות החינוך המיוחד של הלק"ש).

אחת המטרות העיקריות הינה לאמן את התלמידים במעורבות חברתית הלכה למעשה.

מטרה חשובה נוספת הינה  פיתוח תרבות הדיבור והקשבה תוך פיתוח היכולת להבין את הזולת  להתמקד באחר ולנסות להבין למה הוא התכוון, מה הרגיש או חשב  גם אם אין הסכמה מלאה, בדרך אמפטית ושימוש ב'שפת האני' להשגת דיבור ברור ומעודד הקשבה.

במהלך התכנית לומדים התלמידים לתפקד כבוררים הנותנים משוב  ושיקוף, על מנת לקדם תקשורת בונה, תוך שמירת הכבוד ההדדי וקבלת הזדמנות של כל צד לבטא את מחשבותיו והרגשותיו.

תפקיד המורה:

על המורה האחראי לעזור בעצם נוכחותו כדי לתת תמיכה  ודוגמא אישית לכל המיומנויות הנדרשות: הקשבה, שיקוף, הנחייה, שמירת האיזון, מתן סיוע, ועוד.

התפקיד של כל הצוות החינוכי בבית הספר הוא לעודד את הרגישות של התלמידים וההבנה שלהם שככל שנתרום לקבוצה ולכיתה ולבית הספר,  תגבר היכולת להוביל תהליכים ולפתח  את עצמנו ואת החברה שלנו.

מנהיגות חברתית היא גם כזאת שלא משאירה מאחור את אלה שקשה להם (מכל סיבה שהיא), ולכן תפקידו של המורה להסביר,לכוון ולהוביל למעשים אשר יגרמו לכל התלמידים בכיתה לראות עצמם  כתורמים ופעילים ומכאן כשייכים. על המורה לעודד את התלמידים לגלות בעצמם את כוחותיהם הפנימיים, תוך מתן דוגמא אישית.

חשוב לעזור לכל תלמיד  לנווט את עצמו בתוך עולם מורכב ומשתנה. 

דרכי יישום ופעולה:

היישום בבית הספר – נעשה בכל שכבות הגיל, כולל החטיבה הצעירה וכתות החינוך המיוחד (כתות לק"ש). כאשר הבסיס של התכנית הוא קיום של תהליך של גישור ובירור.

לא מתקיימות בחירות להשתתפות או קבלת תפקידים במהלך הבירורים ב"פסק זמן". בחירות  לא מקובלות בבית הספר מאחר והן נוגדות את רוח ההתנדבות והאחריות האישית של כל ילד, לרצון שלו לתרום, ולרצון שלו ללמוד ולהתפתח.(גם לועדות עמותת בית הספר השייכות להורים אין בחירות).

הרציונל העומד מאחורי אי קיום בחירות  הוא האמון  בילד  וביכולת של כל פרט  לנסות ולהתקדם. לנסות ולהתגבר על קושי. לנסות ולהתפתח עוד ועוד –  בכל תחום: מקצועי חברתי ורגשי.

בעזרת "פסק זמן" מתקיים דו שיח מתמיד בין המורה והתלמיד, בין התלמידים לבין עצמם ובין התלמיד והוריו.|

"פסק זמן" כולל את כל תחומי החיים בבית הספר: הלימודי, החברתי, הערכי, והוא חלק מהתרבות, חלק מהשפה , חלק מהעשייה, הלמידה והחשיבה. פסק זמן שייך לכולם בהקשר רחב, הוליסטי. מכאן שיש מסגרות שונות בהן מופעל פסק זמן – כל הזמן. בנוסף, מתקיימת שעה בשבוע במערכת השעות הבית ספרית בכל הכיתות במקביל, כאשר המחנך בכיתה,  מפעיל את הכיתה במטרה לפתח את המיומנות של "פסק זמן" כגון: תרגול תפקיד הבוררים במהלך הגישור, דיון לגבי הדרכים למציאת פתרונות ופתרון קונפליקטים בדרך ארץ.

מעורבות כל ילדי הכיתה בתכנית הבוררים הכרחית להענקת כוח לכל ילד ומתן הזדמנות לקבל ולתת תמיכה בסיטואציות שונות בבית הספר.

כל מחנכת מחליטה על מתכונת להפעלת התלמידים בשיעור "פסק זמן" בהתאם לאופי הכיתה, הצרכים, הגיל, יכולות התלמידים וכו'.

יחד עם זה יש מספר נושאים שמהווים את עמוד השדרה של "פסק זמן" ומחייבים לימוד עיוני ומעשי בכל הכיתות והרמות והם:

         הכרות, הבנה והפנמה של המושגים הבאים: אחריות (אישית, לקיחת אחריות), משמעת עצמית, כבוד (לזולת, הדדי, כיבוד הסכמים) , הקשבה, "שפת האני", בוררים, מחויבות, זכויות וחובות בבית הספר, נוכחות לעומת כוחנות.

         לדעת מתי ואיך משתמשים בפסק זמן ומזמינים לבירור.

         לדעת וליישם את הכללים לעריכת בירור בפסק זמן.

         להכיר את תפקיד הבוררים: כולל פיתוח מיומנויות גישור, ניהול משא ומתן, פתרון בעיות וחשיבה יצירתית. הכשרה של בוררים הוא תנאי חשוב להצלחת הפעלת "פסק זמן" בכל בית ספר ככלי נוח ויעיל, בעל אופי שוויוני וכללים מוכרים וברורים  שמקובלים על כולם.

         תרגול ושימוש ב"שפת האני"

         פיתוח תרבות הדיון וההקשבה.

עקרונות מנחים נוספים בהפעלת "פסק זמן:

  • למידה תוך התנסות – קיימת אינטגרטיביות, תוך שילוב ידע מתחומי דעת שונים, שילוב בחגים ובמועדים, בחינוך לאיכות הסביבה ועוד. מתקיימת למידה תוך ביצוע המחשה של סיטואציות, סימולציות, התנסות חווייתית, תרגילים, צפייה בסרטי – עזר ועוד ועבודה  על רצף של זמן – אירועים הקרובים בזמן (למשל משהו שקרה בהפסקה).
  • תוכנית ספיראלית – המתאימה לגילאים השונים, תוך התאמת התכנים והפעילויות.
  • שותפות ורלוונטיות – התכנית צמחה מתוך אוכלוסיית בית הספר ומוכרת לכל הצוות החינוכי,הניהולי, האדמיניסטרטיבי והייעוצי. פסק זמן משמש את הצוות, המורים העובדים דרך משרד החינוך ודרך העמותה, ההורים, הילדים וכל מי נמצא באופן קבוע במגע עם בית הספר.
  • פסק זמן מתאים לכל גיל ושומר על עקרון רב הגילאיות האופייני לתכניות אחרות הקיימות בבית הספר.
  • כל מי שמעוניין יכול לצפות בבוררות (בהסכמה של כל הצדדים) וכך יוצא שכל בית הספר מכיר הטב את תהליכי הבוררות בפסק זמן.
  • הערכה – מתרחשת הערכה מסכמת פעמיים בשנה. 

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות