שיעורים וצלצולים:

1.שיעור ראשון-  8.15-9.00

2.שיעור שני-     9.00-9.45

הפסקה 9.45-10.15  

3.שיעור שלישי- 10.15-11.00

4.שיעור רביעי-  11.00-11.45

5.הפסקה  11.45-12.00

6.שיעור חמישי- 12.00-12.50

הפסקה 12.50-13.00

7.שיעור שישי-  13.00-13.30  

הפסקה   13.30-13.40

8.שיעור שביעי 13.40-14.30  

הפסקה  14.30-14.35

9.שיעור שמיני 14.35-15.15

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות